BerlinskiMagazin.Com

Berlinski Magazin - Prvi mjesečnik za Hrvate u Berlinu...

MARKO MARULIĆ U BERLINU

E-mail Ispis PDF

SPOMENIK MARKA MARULIĆA U BERLINU
27. svibnja 2000. godine Berlin je postao jedina europska metropola koja  se diči sa spomenikom jednog hrvatskog književnika ili znamenitog Hrvata u strogom centru grada.

Spomenik Marka Marulića koji se nalazi u Berlinu na adresi Brienerstr. ugao Julius-Morgenroth Platz, desetu godinu za redom obilaze znani i neznani ljudi u njemačkoj metropoli, dok se berlinski Hrvati na dan njegovog rođendana iz godine u godinu okupljaju ispred njegovog spomenika u znak zahvalnosti za njegovo dijelo, lik i hrvatsku prepoznatljivost u tuđini.

Svjetsku slavu Maruliću su donijela latinska djela: (Uputa za dobar život, iz 1506) i Evangelistarum (iz 1516). Za razliku od svoje braće, Marulić se školovao izvan Splita. Ostao je neženja. S rodbinom se parničio zbog nasljedstva. Doživio je sedamdeset i četiri godine... Jednom riječju, nije »morao« život provesti u kući svoga rođenja.


Ne znamo pouzdano je li Marko Marulić za života, u svome Splitu, bio cijenjen kao što su ga poštivali nakon smrti. Nakon smrti zaredale su pohvale i njegovu kreposnu životu i njegovu izvrsnu djelu. Pohvale na hrvatskom i latinskom jeziku, o hrvatskom i latinskom djelu, koje i danas traju. Kad bismo u tome prepoznali veličinu i ulogu Marka Marulića, i našoj bi se pisanoj i govorenoj riječi ukazali bolji, časniji i ljepši dani.

Marulićev put i dolazak u Berlin

Iz zagrebačke Ljevaonice umjetnina put Berlina krenula je odlivena skulptura Marka Marulića, rad renomiranoga kipara Slavomira Drinkovića / Spomenik, kojim se željela obilježiti 550. obljetnica rođenja hrvatskoga pjesnika i europskog humanista. Spomenik je svečano otkriven 27. Svibnja 2000. u berlinskoj središnjoj općini Wilmersdorf.  Na ovaj način proslavljena je i 30. godišnjica suradnje gradova prijatelja Splita i berlinske općine danas proširenog imena Wilmersdorf/Charlottenburg.

Tim činom je u Berlinu u biti obilježena 550. obljetnica rođenja hrvatskoga pjesnika i europskoga humanista Marka Marulića, što je i uklesano u mramorni postament spomenika (Marko Marulić 1450. - 1524. (Kroatischer Dichter und Europäischer Humanist). 

Postavljanje spomenika rezultat je inicijative dr. Ive Sanadera koji je još uprosincu 1998. godine taj prijedlog iznio u razgovorima s nekim clanovima Bundestaga, a koji je rezultirao suradnjom s berlinskom opcinom Wilmersdorf/Charlottenburg, pobratimom rodnoga Maruliceva Splita. Gradonacelnik Berlin-Wilmersdorfa Michael Wrasmann to je oduševljeno prihvatio jer se upravo 2000. godine obilježavala i trideseta obljetnica partnerstva Splita i Wilmersdorf/Charlottenburga.

U tu akciju stoga je ponajprije ukljucen Split te zajednica Hrvata u Berlinu, a potom i Ministarstvo kulture, koji su trebali zajednicki financirali cijeli projekt.
Odbor za podignuce spomenika u Berlinu- Wilmersdorf/Charlottenburg, je radio u sastavu: dr. Ivo Sanader (predsjednik), prof. dr. Mirko Tomasovic, akademik Nikola Batušic, mr. Božo Biškupic, prof. dr. Nenad Cambi, prof. dr. Ante Stamac (kojega je po izboru za predsjednika DHK zamijenio akademik Slavko Mihalic), dipl. ing. Marina Matulovic-Dropulic, dr. Zdenka Weber, dipl. ing. Josip Pavešic, dipl. ing. Venceslav Loncaric, Vladimir Malekovic te splitski gradonacelnik Ivan Škaric i njegov zamjenik Miroslav Bulicic. Oni su odabrali rad akademskog kipara Slavomira Drinkovica.

Osim Drinkovica tada (1999.) u Odbor ulazi i arh. Ljubomir Cota, koji radi rješenje postava spomenika te Srecko Lipovcan cija ce nakladnicka kuca Erasmus izdati prigodnu knjižicu o Marku Marulicu. Bila je to prva knjižica (na 48 stranica s tridesetak slikovnih priloga) na njemackom jeziku sa svim relevantnim podacima o Marku Marulicu.

U njoj se osim Marulićevih spomenika u Splitu, Zagrebu i Berlinu te njegova obiteljskog grba i nadgrobne ploče iz splitske Crkve sv. Frane kao i fotografije Cipikove kuće u Necujmu, u koju je Marulić cesto navraćao, reproducirane i naslovne stranice najvažnijih njemačkih izdanja Marka Marulića: baselsko i kölnsko izdanje Institucija, Marulićev prijevod Petrarkine kancone, primjerak Evandelistara s Marulićevim bilješkama na margini, autograf Marulićeva prijevoda dijela Danteove Božanstvene komedije, Marulićevi stihovi pronađeni u Glasgowu, primjerak Institucija koji je posjedovao Franjo Ksaverski, te naslovnica Tomasovićeve monografije o Marulu kao i sva tri izdanja Judite.

Drinkovićeva statua Marka Marulića u Berlinu, visoka je 3,10 metra, a teška oko 800 kilograma, odlivana je u bronci u Ljevaonici umjetnina gotovo paralelno sa skulpturom Miroslava Krleže kiparice Marije Ujević, te Radauševim skulpturama iz ciklusa Panopticum Croaticum. (na slici gore Hrvati iz Berlina s dr. Sanaderom i gradonačelnicom Wilmersdorfa pored spomeniak Maruliću)

Marko Marulic (1450-1524) (izvor: Bratislav Lucin)

Marko Marulic rodio se u Splitu 18. VIII. 1450. i, doživjevši za ono doba duboku starost, umro je u istom gradu 5. I. 1524. Potječe iz splitske plemićke obitelji, koja se hrvatski prezivala Pećenić (Pećinić, Pićinić), a u XV. st. počela zvati Marulus ili De Marulis. Split , tada gradić od kojih 6 tisuća stanovnika, nalazio se od 1420. godine u sklopu moćne Mletačke Republike, ali na samoj granici prema prijetećoj, golemoj turskoj državi.

Turci su u prethodnim desetljećima brzim bojnim pohodima osvojili čitavo splitsko zaleđe, a za Marulićeva života harali su i pljačkali po najbližoj okolici, dolazeći sve do gradskih zidina.
U tom malom gradu na rubu zapadnog svijeta, unatoč teškim prilikama živo se razvila umjetnost i književnost humanističko-renesansnog tipa: u gradu su djelovali ugledni slikari, kipari, graditelji, zlatari, a postojao je i krug književnika koji su pisali na hrvatskom i latinskom jeziku.

Humanističku školu Marulić je pohadao u Splitu (učitelji mu bijahu Tideo Acciarini, Girolamo Jenesio i Nicola iz Ferma), a uskoro se uključio u javni život grada te u upravljanje imetkom svoje ugledne plemićke obitelji.

Povremena putovanja u Mletke, možda u Padovu (po neki pretpostavkama i u Rim), nisu ga – koliko znamo – nikad udaljila iz rodnoga grada na dulji period. No znao je uživati u čarima splitske okolice: šetao je među ostatcima obližnjeg antičkog velegrada – Salone, a na obližnjem otoku Šolti odmarao se u idiličnom seoskom okruženju i nalazio mir potreban za književni rad.


Kao pravi predstavnik humanističko-renesansne univerzalnosti Marulić je najviše djela napisao na latinskom, ali za hrvatsku književnost osobito je važan njegov hrvatski opus (sam je pisac hrvatski nazivao svojim materinjim jezikom). Nekoliko kraćih djela (pisma, soneti) sastavio je na talijanskom.

Kao mladić istakao se Marulić izvrsnim govorničkim umijećem, te spretnim i duhovitim latinskim epigramima. U toj je kratkoj pjesničkoj formi pokazao pravu virtuoznost, ali i neke mediteranske osobine svojega temperamenta: vrlo oštar jezik, duhovitu podrugljivost i zajedljivost. Nažalost, njegov najzamašniji pjesnicki projekt, latinski ep Dauidias, ostao je nepoznat i netiskan sve do sredine 20. stoljeca, ali zato su mu europski ugled još za života donijela prozna djelima na latinskom.


Uglavnom je riječ o tekstovima s moralno-poučnom svrhom, razmišljanjima i primjerima kako valja živjeti u skladu s kršćanskim sustavom vrijednosti. Važna je ta tema bila za Marulića zbog toga što je sam bio duboko religiozan čovjek, no i zato što je pred osmanlijskom opasnošcu vidio spas ne samo u vojnom otporu, nego i u obnovi visokih moralnih načela u čitavoj Europi.

(Na slici hrvatski pisci Ivan Aralica i Josip Pavičić pored spomenika Marka Marulića u Berlinu)

O potrebi za takvim štivom najbolje svjedoče brojna izdanja i prijevodi Marulicevih knjiga, koje su u 16. i 17. stoljeću bile pravi bestseleri.
Tada su njegova djela De institutione bene uiuendi per exempla sanctorum (Upucivanje u čestit život po primjerima svetaca),  Euangelistarim (Evandelistar) i Quinquaginta parabole (Pedeset priča), doživjela više od stotinu izdanja u tridesetak europskih gradova i čitala su se od Portugala do Češke, od Italije do Velike Britanije.

Marulića su tada prevodili i tiskali na gotovo svim europskim jezicima (talijanski, francuski, njemački, engleski, flamanski, portugalski, španjolski, češki), a čitali su ga engleski kralj Henrik VIII. i njegov kancelar Thomas More, španjolski dramatirac Francisco de Quevedo, francuski leksikograf Pierre Bayle, njemački kozmograf Sebastian Münster, sveci kao sv. Franjo Ksaverski, sv. Franjo Saleški i mnogi drugi.

Medu Marulićevim djelima na hrvatskom jeziku najvažnija je Judita, spjev o starozavjetnoj udovici koja je svojom hrabrošcu i vjerom spasila rodni grad. Marulić je gradu uzeo iz Biblije, ali ju je opjevao ugledajući se na antičke epske pjesnike, tako da je stvorio pravi biblijsko vergilijevski ep u cakavskih stihovima. Samo naizgled daleka, tema je za Marulica i njegove sugradane bila i te kako aktualna: kako obraniti grad od nadmoćna osvajača. Juditina Betulija ujedno je i Marulićev Split, a Asirci koji joj prijete jesu dakako Osmanlije.

Pročitana na taj nacin, Judita svjedoči o pjesnikovoj ljubavi prema rodnom gradu i o zabrinutosti za vlastitu domovinu. Kao prvi ep hrvatske književnosti ispjevan narodnom jeziku, Judita ima ishodišnu i simboličnu vrijednost za tu književnost; no prijevodi na više europskih jezika (medu ostalim i na talijanski) potvrduju da je ona vrijedno ostvarenje  europskog renesansnog pjesništva.

Potomci su Maruliću postavili lijepu grobnu ploču u crkvi sv. Frane na obali, koja je postala kultno mjesto hrvatske književnosti. Rodni grad odužio mu se spomenikom, remek-djelom glasovitoga hrvatskog kipara Ivana Meštrovica. U Splitu djeluje Marulianum, znanstveni i dokumentacijski centar koji proučava i objavljuje Marulićeva djela te prikuplja po čitavoj Europi raspršenu dokumentaciju o znamenitom Splićaninu.

NASLOVNICA PRVOG IZDANJA JUDITE
Marko Marulić u doba turskih napada na dalmatinske gradove piše djelo Judita kojim želi ohrabriti Splićane i građane ostalih dalmatinskih gradova da se odupru osmanlijskoj opasnosti. Spjev se sastoji od 2126 četverostrukorimovanih dvanaesteraca s cezurom nakon 6. sloga, komponiranih u šest libara (knjiga ili pjevanja).

Judita (napisana 1501., objavljena 1521.), u versi haruacchi slozhena.., religiozni je ep na hrvatskome jeziku i čakavskome narječju, nadahnut starozavjetnom junakinjom Juditom, onodobnim zbivanjima (osmanlijski prodor u hrvatske zemlje), a istodobno je i tumač kršćanskog svjetonazora.

 

Berlinski Magazin

Berlinski magazin BM 179
Subota, 03 Lipanj 2017

Berlinski magazin BM 179

 

U novom broju Berlinskog magazina BM 179  pročitajte:

-Riječ urednika
-38 dječaka i 30 djevojčica primilo sakrament prve svete pričesti  u HKM Berlin
-Razgovor: Anica Krstanović - Novi koncept pripreme prvopričesnika
-Razgovor: Vido Kristić dipl. ing. građ. vlasnik Grand hotela Neum
-Branimir Penava glavni menadžer Herceg Etno sela u Međugorju općina Čitluk koje je u vlasništvu Union Foods d.o.o.
-Ante Milićević direktor hotela Brotnjo ugostiteljstvo i turizam d.d. i direktor Mališić grupe  iz Čitluka i Nikolina Šimović voditeljica prodaje hotela Brotnjo.
-Koncert u Berlinu: Mate Bulić i Željko Bebek pred 800 posjetitelja
-„Integrationspreises 2017“ - Nagrade za Integraciju 2017. - Časnoj sestri Ancilla Vukoja
-Dinamo U-14 osvojio je prestižni Nike Premier Cup 2017 održan u Berlinu
-Poetski kutak i recept BM 179
-Prezentacija putovanja HKM Berlin na SHKM u Vukovar 2017.
-Predstavljanje likovnog projekta u Berlinu: PUNKT ∙ TOČKA ∙ PUNTO  -  piše Renata R.
-Članovi društva Vladimir Fran Mažuranić posjetili  Mažuranićev berlinski grob
Održana prva  BiH - Njemačka gospodarska konferencija
-Odlazi župnik Fra Frano Čugura.  Novi župnik  HKm Berlin Fra Edvard Sokol.
-Mali oglasi BM…

 

Berlinski magazin BM 178
Srijeda, 03 Svibanj 2017

Novi Broj Berlinskog magazina BM 178

 

Sadržaj:

-Riječ urednika
-Ovogodišnji Uskrs u znak jedinstva svih kršćana
-„Mama, zašto onaj čovjek visi tamo gore?“
-Posjet sajmu knjiga u Leipzigu
-Razgovor: Ivan Penava, prof. gradonačelnik Grada Vukovara
-Razgovor Davor Bernardić novi predsjednik  SDP-a Hrvatske
-Biggs bar novootvoreni lokal u Berlinu. Berlinski magazin - reportaža
-„Pisanica od srca“ poklon Koprivničko-križevačke županije Berlinu
-Poetski kutak i recept BM 178
-5. Istočni forum u Berlinu - Budućnost europskog i euroazijskog partnerstva
-Međunarodni sajam o vodi – Berlin 2017.
-Vinkovci - Grad Josipa Runjanina     - piše Renata R.
-Male zanimljivosti
-„Hrvatski slikari“ i književni susret s Anđom Marić
-Mali oglasi BM

 

 Berlinski magazin BM 177
Subota, 01 Travanj 2017

Novi Broj Berlinskog magazina BM 177

 Mali oglasi

MALI OGLASI BERLINSKOG MAGAZINA

 


 MALI OGLASI BERLINSKOG MAGAZINA:
 ....................................
OVDJE JE MOGAO BITI I VAŠ  MALI OGLAS?
UGOSTITELJSTVO

UGOSTITELJSTVO

-Traži se pomoćna kuharica za rad u restoranu... Tel.: 0176 637 489 35 (BM).

-Traži se konobarica za rad u  kafiću.. Wedding. Poznavanje njemačkog jezika. Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

-Restoran traži kuhara.

-Traži se kuharica za rad u restoranu... Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

-Restoran traži kuhara i pomoćnog kuhara/icu za rad u restoranu/Berlin.Tel: 0163 6034271

GRADITELJSTVO - POSLOVI

-Traži se više zidara za rad na baušteli. Berlin i terenski rad van Berlina. Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

-Traži se više fasadera za rad na baušteli. Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

-Traži se moler s iskustvom za rad na baušteli. Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

-Iskusna frizerka nudi usluge friziranja u vašem domu. Berlin i okolica.  Kontakt tel. 016095218165

ČIŠĆENJE - ODRŽAVANJE

-Traži se osoba za čišćenje i održavanje Tel.: 0176 637 489 35 (BM)             

-Žena srednjih godina traži posao čišćenje, uređivanje vrtova ili čuvanje starijih i nemoćnih osoba

-Gospođa 46g.vrijedna poštena sa iskustvom njegovatelj po struci traži posao kod starijih osoba.Vedre sam naravi. Možete me nazvati na viber 0049 95 8632114.

POSLOVNI PROSTOR

-Traži se stomatolog – zubar nasljednik za preuzimanje stomatološke ordinacije u stomatološkoj praksi. Moguće brzo preuzimanje prakse bez financijskog ulaganja i samostalno djelovanje 

Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

IZNAJMLJIVANJE / KUPOVINA STANOVA

-Traži se dvosoban stan. Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

-Kupujem trosoban stan u užem centru Berlina. Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

-Traži se jednosoban stan.  Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

- Stan s balkonom na drugom katu, Vogošća -Sarajevo   Cijena je 85.000 KM, odnosno 43.000 eura.

Opis nekretnine

Prodaje se stan površine 70m2 na drugom katu stambene zgrade, u Vogošći.

Zgrada je izgrađena 1986.godine u ulici Braće Kršo, naselje Vogošća, Sarajevo.

Cijena je 85.000 KM, odnosno 43.000 eura.

Informacije na telefon  0049 176 63748935 

OSOBNI AUTOMOBILI

-Prodaja i kupnja polovnih automobila +49 176 28863000

DOMAĆI KOLAČI

-Za Vaše svečane trenutke pečem tradicionalne Hrvatske kolače po recepturi naših baka (orehnjača, makovnjača,zlijevka,štrudla od jabuka ili sira, sitni suhi i kremasti kolači, breskvice ) Tel.015756197235

RAZNO

-Fotografske usluge  za sve prigode. Krštenja, vjenčanja, rođendani, zabave...i druge prigode.  Tel.: 0176 637 489 35

-Traži se programer sa poznavanjem Joomla-e  Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

-"Dajem instrukcije/privatne satove klavira za osnovnoškolski uzrast i početnike. Cijena: 20€ - jedan školski sat. Broj tel: 015145068708".

KONTAKT ZA VAŠE OGLASE

... mali oglasi  Berlinskog magazina.  E-mail pressberlin@yahoo.de   ili  

Tel.: SMS 0176 637 489 35 (BM) 

 

 Video

Brojač posjeta