BerlinskiMagazin.Com

Berlinski Magazin - Prvi mjesečnik za Hrvate u Berlinu...

Svećenik Don Josip Dukić održao predavanje u Berlinu

E-mail Ispis PDF
Svećenik Don Josip Dukić gost Hrvatske katoličke misije Berlin
Gost  Hrvatske katoličke misije u Berlin bio je doc. dr. sc. don Josip Dukić, sveučilišni profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, koji je 23. 06.2017. održao predavanje na temu “Otkrivati hrvatsku prošlost: Projekti i sjećanja“. Predavanje je održano u prostorijama HKM Berlin a gosta iz domovine uvodno je predstavio fra Edvard Sokol svećenik HKm Berlin.
Don Josip Dukić je održao vrlo interesantno predavanje popraćeno uz video prezentaciju povijesne građe i dokumenata na temu “Otkrivati hrvatsku prošlost: projekti i sjećanja“.
OVDJE POGLEDAJTE VIDEO: PREDAVANJE DON JOSIPA DUKIĆA U BERLINU
Otkrivati hrvatsku prošlost kroz projekte i sjećanja, to je naslov moga predavanja. Svatko od vas ima određenu predodžbu o hrvatskoj prošlosti. Svatko od vas dolazi iz nekog određenog kraja. Ima nešto što mu je jasno, ima nešto što mu nije jasno a najteže mu je kada shvati da netko tim manipulira.

Kada vi dođete u situaciju pa vam jedni kažu jedno, drugi vam kažu drugo a treći vam kažu treće i vi se nađete, što kažu kod nas doma u neobranom grožđu. I onda postavljate pitanje što napraviti, na koji način iz te situacije iz tog začaranog kruga izići.

Postoji jedna priča o zmiji, kaže kada da ona kad si uhvati sebe za rep nikako da pusti taj rep i stalno se vrti u krugu. Ja mislim da je to jedna dobra slika za objasniti nama Hrvatima bez obzira odakle dolazimo da je netko tu zmiju natjerao da uhvati samu sebe za rep, i vrte nas stalno u krugu i nikako da se oslobodimo toga i da kažemo, pa dobro što se to zapravo događa.

Zašto mi nemamo pravo za saznati što se stvarno dogodilo. Najveći krivac je komunistička ideologija koja je od 1945 složila jednu priču, spojila tu zmiju i stalno nas vrti u krug.

Mi smo pomislili tamo 90-tih godina, sad smo na svome, sada smo se oslobodili toga kruga i možemo krenuti napriijed. Međutim opet nas netko vrti u krug, opet netko ne želi da se zna istina, opet netko ne želi ono što je krivotvorio da se sazna, započeo je u Berlinu interesantno predavanje Don Josip Dukić.

..Događa se to da smo i dan danas neovisno o toga što se 1990. godine dogodilo i rat i raseljavanja i počelo se Bogu hvala ulaziti u arhive. To je prvi preduvjet da se ona zmija oslobađa i krenuti u jednom smjeru ali više da se ne vrti u onom krugu. Tako da ta naša prošlost, ipak moramo biti sretni i zadovoljni, se osolobađa ali jako sporo. Prošlo je 27 godina. Tako da smo mi prvi put nakon 27 godina u Splitu objavili knjigu dokumenata koje
je sastavila Udba i Ozna za srednju Dalmaciju…

Don Josip Dukić, sveučilišni profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu u nastavku je iznio niz konkretnih slučajeva i održao zanimljivo predavanje s prezentacijom velikog broja dokumenata i povijesnih činjenica, te je između ostaloga naglasio „da vi danas imate među Hrvatima 30% ljudi koji nisu htjeli slobodnu Hrvatsku i plaču da im se raspala Jugoslavija. Plaču da im se raspala ideja bratstva-jedinstva i to su oni koji su nas zavezali i vrtimo se kao zmija u krugu“.

Ja vam kažem svi smo odgovorni i moramo svatko dati svoj doprinos. Vi mislite da je slučajno, u Hrvatskoj više nitko ne zna kad je Dan državnosti. Ne možemo naprijed bez rasčišćavanja prošlosti.
 
…Premijer koji je puno toga obećavao kaže idemo osnovati povjerenstvo. Pa će se oni sastati pa će oni nama donijeti odluku. A znate tko je takve odluke donsio, komunisti. Pa su osnovali „Subnor“ udruženje boraca i oni pisali povijest. Sada smo došli 27 godina kasnije i kaže premijer u demokratskoj zemlji koji govori o demokratkim principima, ajmo prepustimo to njima neka nam oni kažu. Ma što će vam oni reći? U tom povjerenstvu od 50 ljudi nema ni dvojice koji se bave drugim svjetkim ratom i poraćem…

…Znači mi u Hrvatskoj još uvije baštinimo ono što je bilo u komunizmu da politika bude ispred struke i ispred gospodarstva i to je činjenica, kazao je između ostaloga don Josip Dukić u zanimljivom predavanju koje je održao u Berlinu.   

Svećenik don Josip Dukić, rođen je 19. ožujka 1968. godine u Košutama pored Trilja. Osmogodišnje školovanje završio je 1982. godine u OŠ Trilj, a srednjoškolsko u Splitu 1986. u Srednjoj školi za spremanje svećenika. Filozofsko-teološki studij dovršio je 1992. na Teologiji u Splitu (Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu).
Za svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije zaređen je 28. lipnja 1992. godine. Od 1992. do 1998. vršio je službu župnika u župi Žedno-Arbanija na otoku Čiovu. Poslijediplomski studij crkvene povijesti započeo je 1998. u Rimu na Fakultetu crkvene povijesti pri Papinskom sveučilištu Gregorijana.

Na učilištu je magistrirao 2000., te doktorirao 2008. godine. Tema magistarskog i doktorskog rada su starokršćanski natpisi iz Salone. Naslov doktorske radnje glasi: Vita e fede dei cristiani di Salona secondo le iscrizioni. Con catalogo ragionato e commenti. (Život i vjera salonitanskih kršćana prema natpisima. Katalog natpisa i komentari).

Za boravka u Rimu, 2004. godine završio je i Vatikansku školu za paleografiju, diplomatiku i arhivistiku. Nakon povratka u domovinu preuzeo je službu knjižničara u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu (Paštrićeva knjižnica). Od ak. god. 2005./2006. počeo je predavati crkvenu povijest na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu.
Na istom učilištu zaposlen je 2006. i izabran u suradničko zvanje asistenta, potom 2010. u suradničko zvanje višeg asistenta, a 2012. u znanstveno-nastavno zvanje docenta. U tijeku je postupak izbora za izvanrednog profesora. Don J. Dukić je član Komisije Hrvatske biskupske konferencije i Bosne i Hercegovine za hrvatski martirologij i Viteškog alkarskog društva.
Osnivač je i predsjednik civilne udruge Kultruno društvo Trilj s kojom je zajedno s brojnim suradnicima u Trilju od 2006. objavio 26 knjiga. Trenutno priprema nekoliko knjiga te vodi projekte sređivanja najstarije javne knjižnice u Dalmaciji (don Ivan Paštrić, + 1708.) kao i arhivske ostavštine don Frane Bulića (+ 1934.) doc. dr. sc. Josip Dukić

OBJAVLJENI RADOVI DON JOSIPA DUKIĆA (2001.-2017.)
KNJIGE:
1. Crkva sv. Mihovila u Trilju (1901.-2001.), Trilj, Cetinski dekanat, 2001. (Cetinski dekanat 1).
2. Vita e fede dei cristiani di Salona secondo le iscrizioni. Con catalogo ragionato e commenti, Roma – Spalato, 2009. (Separat doktorata).
3. Košute selo zaigrano, Kuturno društvo Trilj, Društvo Košuta, Mjesni odbor Košute, Košute, 2010. (Tiluriensia 2) (suautor Miljenko Marić)
4. Dugopoljski žrtvoslov (1941.-1948.), Općina Dugopolje, Dugopolje, 2011. (suautor Blanka Matković)
5. Otajstva Isusova života prikazana na drvenim vratnicama splitske katedrale, Split, 2014., (suautor Slavko Kovačić). (hrvatski, francuski, talijanski, španjolski).
6. Sinjska alka 1715. – 2015. Programska knjižica Viteškog alkarskog društva u prigodi 300. obljetnice čudesne obrane Sinja i Alke, Sinj, Viteško alkarsko društvo Sinj, 2014. (suautor Ivan Nasić).
7. Opsada sinjskog Grada – Assedio della Piazza di Sinj (hrvatski i talijanski jezik), Split – Sinj, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, Muzej Sinjske alke, Sinj, 9. VIII. 2015. (suautor Marko Rimac).
8. Otajstva Isusova života na vratnicama splitske katedrale (tekst na hrvatskom, engleskim i talijanskom jeziku), Split, Župski ured Uznesenja BD Marije, Split, 2015.
9. Nije sve tako crno. Razgovori, feljtoni i polemike, Košute, Kulturno društvo Trilj, 2016. 10. Služavke Malog Isusa u župi Trilj i župi Košute (1966.-2016.), Trilj, Košute, Župa Trilj, župa Košute, Kulturno društvo Trilj, 2016.
KNJIGE (priredio za tisak):
1. KLJAKOVIĆ Jozo, Libar moga života, Dom kulture Zvonimir, Solin, 2012. (Biblioteka Jozo Kljaković, br. 1). (Uskladio s rukopisom, popratio životopisom i bibliografijom Josip Dukić).
2. Sveta Marta u Bijaćima, Župa Gospe od Anđela, Trogir, 2012. (vodič).
3. KLJAKOVIĆ Jozo, Dalmatinske teme, Dom kulture Zvonimir, Solin, 2013. (Biblioteka Jozo Kljaković, br. 2).
4. KLJAKOVIĆ Jozo, Čovjek bez maske, Dom kulture Zvonimir, Solin, 2014. (Biblioteka Jozo Kljaković, br. 3).
5. Međunarodni znanstveni skup o 300. obljetnici slavne obrane Sinja 1715. (1715.-2015.). Program simpozija i sažetci izlaganja, (hrvatski i engleski jezik), Zagreb, HAZU, 12. V. 2015. // Sinj, 14.-17. V. 2015. (suautor Josip Grbavac).
6. KLJAKOVIĆ Jozo, Politički tekstovi i polemike, Dom kulture Zvonimir, Solin, 2015. (Biblioteka Jozo Kljaković, br. 4)
ZNANSTVENI ČLANCI:
1. Umjetnička ostvarenja Joze Kljakovića u Zavodu sv. Jeronima u Rimu, u: Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima (1901.-2001.), Rim, Zavod sv. Jeronima, 2001., str. 753-770. Zbornik u prigodi stoljetnice Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima.
2. Salonitanske molitve u kamenu, u: Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti, Split, 2008, str. 239-260. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa (Split, 14.-15. V. 2004.) u povodu 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma i salonitanskih mučenika.
3. Život i rad Joze Kljakovića izvan Hrvatske (1943.-1968.), u: Tusculum 1, 2008., str. 181-198.
4. Imenovanje Marka Kalogjere (1819.-1888.) kotorskim (1856.) i splitsko-makarskim biskupom (1866.), u: Biskup Marko Kalogjera o 120. obljetnici smrti. Zbornik radova Znanstvenog skupa održanog u prosincu 2008. u Blatu, sv. 2, Blato, 2009., str. 29-39.
5. Istraživanje i objavljivanje salonitanskih kršćanskih natpisa, u: Tusculum 2, 2009., str. 173-203.
6. Okvir za biografiju Joze Kljakovića (Solin, 10. III. 1889. – Zagreb, 1. X. 1968.), u: Jozo Kljaković – Retrospektiva 1889.-1968., Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2009., str. 173-183.
7. Don Frane Bulić na sudu, u: Tusculum 3, 2010., str. 205-220.
8. Dvije epizode iz života Joze Kljakovića. “Jugoslavenska faza” i kontroverzni članak “Hrvati na II. vatikanskom koncilu”, u: Crkva u svijetu, Split, XLVI (2011) 1, str. 96-119.
9. Klerici u Saloni, u: Tusculum 4, 2011., str. 123-136.
10. Tri župe Splitsko-makarske biskupije: Vidonje, Ruda i Drvenik u vihoru rata i poraća (1941.-1950.), u: Crkva u svijetu, Split, XLVI (2011) 3, str. 318-341.
11. Odnos Krunoslava Draganovića i Joze Kljakovića, u: 120. obljetnica bogoslovije, Sarajevo, 2011., str. 215-255. Zbornik radova Simpozija organiziranog povodom 120. obljetnice bogoslovije, Sarajevo, Katolički bogoslovni fakultet, 16. X. 2010. (ur. Darko Tomašević).
12. Biblioteka Ivan Paštrić, u: Glasnik Društva bibliotekara Hrvatske, 9, 2011., str. 40-51.
13. Misterios de la vida de Jesucristo en la puerta de madera de la catedral de Split, u: Anuario de Historia de la Iglesia, Navarra, 20 (2013), str. 203-217. (suautor Slavko Kovačić).
14. Prijepori oko zemljišta za gradnju katoličke katedrale i pravoslavnog hrama sv. Save u Splitu, u: Crkva u svijetu, Split, XLVIIII (2013) 2, str. 209-235. (suautor Tomislav Đonlić).
15. Žrtve i mučenici Drugoga svjetskog rata i poraća u Splitsko-makarskoj biskupiji, u: Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke vladavine, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 24. i 25. travnja 2012., (Mile Bogović, Josip Dukić, Jure Krišto, Mate Rupić, Miljenko Stojić, ur.), Zagreb, Glas Koncila, 2013., str. 376-403.
16. Odnos biskupa Frane Franića prema svećeničkim udruženjima: u: U službi Crkve i naroda. Zbornik o životu i radu nadbiskupa Frane Franića u prigodi 5. obljetnice smrti i 100. rođenja, (ur. Drago Šimundža, Nediljko Ante Ančić), Split, Crkva u svijetu, 2014., str. 103-126.
17. Doprinos kršćanske epigrafije proučavanju salonitanske hagiografije, u: Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. (Joško Belamarić, Bratislav Lučin, Marko Trogrlić, Josip Vrandečić, ur.), Split, Književni krug Split, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Split, 2014., str. 195-219.
18. Crkva sv. Petra apostola, u: Cista Provo. Župa sv. Petra apostola u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji (ur. Tomislav Šitum), Cista Provo, 2014., str. 45-55.
19. Povratak Krunoslava Draganovića u domovinu prema pisanju onodobnog domaćeg i inozemnog tiska, u: Krunoslav Stjepan Draganović – Svećenik, povjesničar i rodoljub, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija o Krunoslavu Stjepanu Draganoviću povodom 110. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti održanom na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu od 8.-10. 11. 2013. godine. (Darko Tomašević, Miroslav Akmadža, ur.), Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet – HKD Napredak – Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo, Zagreb: Glas Koncila, 2014., str. 441-478.
20. Svjedočanstva vjere u Splitsko-makarskoj biskupiji osoba stradalih od pripadnika njemačke i partizansko-komunističke vojske, u: Mučeništvo i mučenički tragovi kroz hrvatsku prošlost, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 13. ožujka 2014., (Mile Bogović, Josip Dukić, Jure Krišto, Mate Rupić, Miljenko Stojić, ur.), Zagreb, Glas Koncila, 2015., str. 242-258.
21. Partizanske likvidacije u Cetinskom dekanatu za vrijeme Drugoga svjetskog rata i u poraću (1941.-1947.), u: Crkva u svijetu, Split, LI (2016) 1, str. 157-180.
22. Odnos biskupa Ćirila Banića prema svećeničkim udruženjima, u: Mons. dr. Ćiril Banić biskup šibenski (1951.-1961.), Zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog u Šibeniku, 11.-13. studenoga 2011., (ur. Roko Glasnović), Šibenik, Šibenska biskupija, Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, 2016., str. 323-346.
23. Don Ivan Filipović Grčić. Svećenik, pjesnik i vitez otrgnut zaboravu (suautor Marko Rimac), Sinj, 3. prosinca 2016. Izdano u prigodi postavljanja spomenika don Ivanu Grčiću Filipoviću.
 

Berlinski Magazin

Berlinski magazin BM 179
Subota, 03 Lipanj 2017

Berlinski magazin BM 179

 

U novom broju Berlinskog magazina BM 179  pročitajte:

-Riječ urednika
-38 dječaka i 30 djevojčica primilo sakrament prve svete pričesti  u HKM Berlin
-Razgovor: Anica Krstanović - Novi koncept pripreme prvopričesnika
-Razgovor: Vido Kristić dipl. ing. građ. vlasnik Grand hotela Neum
-Branimir Penava glavni menadžer Herceg Etno sela u Međugorju općina Čitluk koje je u vlasništvu Union Foods d.o.o.
-Ante Milićević direktor hotela Brotnjo ugostiteljstvo i turizam d.d. i direktor Mališić grupe  iz Čitluka i Nikolina Šimović voditeljica prodaje hotela Brotnjo.
-Koncert u Berlinu: Mate Bulić i Željko Bebek pred 800 posjetitelja
-„Integrationspreises 2017“ - Nagrade za Integraciju 2017. - Časnoj sestri Ancilla Vukoja
-Dinamo U-14 osvojio je prestižni Nike Premier Cup 2017 održan u Berlinu
-Poetski kutak i recept BM 179
-Prezentacija putovanja HKM Berlin na SHKM u Vukovar 2017.
-Predstavljanje likovnog projekta u Berlinu: PUNKT ∙ TOČKA ∙ PUNTO  -  piše Renata R.
-Članovi društva Vladimir Fran Mažuranić posjetili  Mažuranićev berlinski grob
Održana prva  BiH - Njemačka gospodarska konferencija
-Odlazi župnik Fra Frano Čugura.  Novi župnik  HKm Berlin Fra Edvard Sokol.
-Mali oglasi BM…

 

Berlinski magazin BM 178
Srijeda, 03 Svibanj 2017

Novi Broj Berlinskog magazina BM 178

 

Sadržaj:

-Riječ urednika
-Ovogodišnji Uskrs u znak jedinstva svih kršćana
-„Mama, zašto onaj čovjek visi tamo gore?“
-Posjet sajmu knjiga u Leipzigu
-Razgovor: Ivan Penava, prof. gradonačelnik Grada Vukovara
-Razgovor Davor Bernardić novi predsjednik  SDP-a Hrvatske
-Biggs bar novootvoreni lokal u Berlinu. Berlinski magazin - reportaža
-„Pisanica od srca“ poklon Koprivničko-križevačke županije Berlinu
-Poetski kutak i recept BM 178
-5. Istočni forum u Berlinu - Budućnost europskog i euroazijskog partnerstva
-Međunarodni sajam o vodi – Berlin 2017.
-Vinkovci - Grad Josipa Runjanina     - piše Renata R.
-Male zanimljivosti
-„Hrvatski slikari“ i književni susret s Anđom Marić
-Mali oglasi BM

 

 Berlinski magazin BM 177
Subota, 01 Travanj 2017

Novi Broj Berlinskog magazina BM 177

 Mali oglasi

MALI OGLASI BERLINSKOG MAGAZINA

 


 MALI OGLASI BERLINSKOG MAGAZINA:
 ....................................
OVDJE JE MOGAO BITI I VAŠ  MALI OGLAS?
UGOSTITELJSTVO

UGOSTITELJSTVO

-Traži se pomoćna kuharica za rad u restoranu... Tel.: 0176 637 489 35 (BM).

-Traži se konobarica za rad u  kafiću.. Wedding. Poznavanje njemačkog jezika. Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

-Restoran traži kuhara.

-Traži se kuharica za rad u restoranu... Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

-Restoran traži kuhara i pomoćnog kuhara/icu za rad u restoranu/Berlin.Tel: 0163 6034271

GRADITELJSTVO - POSLOVI

-Traži se više zidara za rad na baušteli. Berlin i terenski rad van Berlina. Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

-Traži se više fasadera za rad na baušteli. Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

-Traži se moler s iskustvom za rad na baušteli. Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

-Iskusna frizerka nudi usluge friziranja u vašem domu. Berlin i okolica.  Kontakt tel. 016095218165

ČIŠĆENJE - ODRŽAVANJE

-Traži se osoba za čišćenje i održavanje Tel.: 0176 637 489 35 (BM)             

-Žena srednjih godina traži posao čišćenje, uređivanje vrtova ili čuvanje starijih i nemoćnih osoba

-Gospođa 46g.vrijedna poštena sa iskustvom njegovatelj po struci traži posao kod starijih osoba.Vedre sam naravi. Možete me nazvati na viber 0049 95 8632114.

POSLOVNI PROSTOR

-Traži se stomatolog – zubar nasljednik za preuzimanje stomatološke ordinacije u stomatološkoj praksi. Moguće brzo preuzimanje prakse bez financijskog ulaganja i samostalno djelovanje 

Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

IZNAJMLJIVANJE / KUPOVINA STANOVA

-Traži se dvosoban stan. Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

-Kupujem trosoban stan u užem centru Berlina. Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

-Traži se jednosoban stan.  Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

- Stan s balkonom na drugom katu, Vogošća -Sarajevo   Cijena je 85.000 KM, odnosno 43.000 eura.

Opis nekretnine

Prodaje se stan površine 70m2 na drugom katu stambene zgrade, u Vogošći.

Zgrada je izgrađena 1986.godine u ulici Braće Kršo, naselje Vogošća, Sarajevo.

Cijena je 85.000 KM, odnosno 43.000 eura.

Informacije na telefon  0049 176 63748935 

OSOBNI AUTOMOBILI

-Prodaja i kupnja polovnih automobila +49 176 28863000

DOMAĆI KOLAČI

-Za Vaše svečane trenutke pečem tradicionalne Hrvatske kolače po recepturi naših baka (orehnjača, makovnjača,zlijevka,štrudla od jabuka ili sira, sitni suhi i kremasti kolači, breskvice ) Tel.015756197235

RAZNO

-Fotografske usluge  za sve prigode. Krštenja, vjenčanja, rođendani, zabave...i druge prigode.  Tel.: 0176 637 489 35

-Traži se programer sa poznavanjem Joomla-e  Tel.: 0176 637 489 35 (BM)

-"Dajem instrukcije/privatne satove klavira za osnovnoškolski uzrast i početnike. Cijena: 20€ - jedan školski sat. Broj tel: 015145068708".

KONTAKT ZA VAŠE OGLASE

... mali oglasi  Berlinskog magazina.  E-mail pressberlin@yahoo.de   ili  

Tel.: SMS 0176 637 489 35 (BM) 

 

 Video

Brojač posjeta